relationskonsulten

Utveckla dina relationer och öka din livskvalitet!


1 kommentar

Går att reparera otrohet

Många människor söker kärlek, förälskelse eller trygghet. Problemen uppstår när man inte tar tag i det som skaver med varandra. Många par har också klarat sig igenom otrohetsaffärer, jag har erfarit många solskenshistorier. Men då gäller det att ta tjuren vid hornen och erkänna att något i förhållandet har gått fel.

 • Att bli bedragen lämnar ett stort sår i en människa. Men någonting som man skadat tillsammans kan man också laga tillsammans om man vill tillräckligt mycket, det kommer att behövas stark vilja!
 • Att prata om det betyder däremot inte att man ska gå igenom varenda detalj av otroheten. Det kan ha motsatt effekt att berätta detaljerat om var, när och hur det hela hände. Huvudsaken är att paret diskuterar vad som hänt och, om de vill fortsätta, på vilket sätt de ska föra relationen framåt. Viktigt är dock att den som bedragit erbjuder transparens för detaljer om den svikne känner att den inte kommer vidare utan att veta, vi är olika.

  Men inte ens det hjälper alltid. Du/ni måste bestämma på förhand om du/ni vill bygga upp förhållandet igen eller inte för att lyckad.

  Till den som misstänker otrohet i sin relation är tydlighet och öppenhet det bästa och att ärlighet är det som kan läka både misstanke och eventuell otrohet

  Ta upp det direkt med din partner. Säg: – Det kan hända att jag har fel och bara är svartsjuk av rädsla att förlora dig, men jag är rädd att du bedrar mig.


  Lämna en kommentar

  Lögnerna är värre än otroheten

  De flesta som blivit svikna och kränkta av en partner som sökt uppmärksamhet och bekräftelse på annat håll kan komma över själva otroheten lättare än de lögner som läggs fram.

  En bedragare har sällan som avsikt att lämna sin partner. De tror att de kan komma undan med skicklig planering, smygande och lögner. När hen sedan blir påkommen, delvis eller helt så är det lätt att trassla in sig. En sviken person utvecklar snabbt en skicklighet i att bli detektiv. Man ska inte underskatta en misstänksam partner.

  Skulle den svikne få veta hela sanningen så är det lättare att börja bearbeta och förlåta. Upptäcker denne däremot lögn efter lögn så blir förvirringen och otryggheten total. Lögner väcker en skrämmande känsla av en ”främling” i sin partner medan sanning och uppriktig ånger helar och hjälper till trygghet och läkning över tid.

  Att tro att man skyddar sin partner genom att inte säga hela sanningen, är den enkla fega vägen som gör att processen blir än mer smärtsam och risken för separation ökar.

  Förtrollningen är bruten och personen som man älskade känns mera som en främling.


  Lämna en kommentar

  Värsta fienden vid reparation av otrohet.

  Oväntat nog så vågar jag säga av erfarenhet att den största faran för reparationsarbetet är bedragaren själv. Man skulle kunna tro att det är svårast för den som blivit bedragen att klara att förlåta och vilja/våga tro på tillit till sin partner igen. Det jag upplever i mitt dagliga arbete är att det är bedragarens oförmåga att göra de uppoffringar som krävs som är det som bidrar till att läkeprocessen tar extra lång tid eller kraschar helt.

  Den som blivit bedragen hamnar i att känna sig bortvald, ratad, ensam, utsatt och får en kraftigt minskad självkänsla. I grund och botten längtar ofta hen efter att se tydliga tecken på att vara den som är värd att kämpa för. Det kan komma motstridiga signaler från den bedragne som är sårad som fäktar, slåss och säger elaka saker, allt för att få en reaktion och se uppriktig ånger och empati.

  Vad hen oftast längtar efter egentligen är en beslutsam partner som är beredd att stå kvar, ta emot alla smällar för att sedan ta hand om den bedragne med en tålmodig omtanke, värme och kärlek.

  I övervägande fall när par väljer att separera efter otrohet är det bedragaren som ger upp kampen då de inte orkar under tid att mötas av besvikelse och misstroende. Hen känner sig ofta skamsen, dålig, ansvarslös och omdömeslös. I ett sådant läge kan det vara mera lockande att fly undan än att härda ut och ta sig vidare till en ny utvecklad version av relationen.

  Den bedragare som är beredd att över tid ge det lilla extra av omtanke, klara att stå kvar stark och svälja tills partnern har fått ut sin ilska, ledsenhet och besvikelse kommer att få lön för mödan. När den bedragne vågar tro på att partnern verkligen är beredd att ta sitt ansvar finns goda förutsättningar att tillsammans gå vidare till en utvecklad, tryggare glädjefylld relation.

  Man ska inte blunda för de fördelar som faktiskt kan komma med en utredd, läkt otrohet.


  Lämna en kommentar

  Problem med sexlivet under småbarnsåren

  Det finns fördelar med att dela på ansvaret för barnen så gott det går för att båda ska behålla en fot kvar i vuxenlivet och behålla ett bra förhållningssätt till barnen.

  Om den ena tar hela eller större delen av ansvaret för barnen är risken stor att den föräldern blir att sätta barnen först och bortse från sig själv. Det är lätt att helt gå upp i barnens liv och rytm. Man drabbas av jagförlust och har svårt för att slita sig från hushållsarbete och allt som hör barnen till. När man är inne i det känns det ofta meningsfullt och trygghetsskapande. Med tiden blir det ofta ett tvång som skapar frustration och problem i kärleksrelationen. Det innebär också att två viktiga hörnstenar för att bevara sin sexualitet levande försvinner, så som frihet och oberoende hos den som gått upp i barnen.

  Det kan sedan ta tid att återknyta till sitt erotiska jag och skapa distans till föräldrar-jaget. Föräldraskap och då ofta ”moderskärlek” förknippas ofta med osjälviskhet. Det leder lätt till självförsakelse, självuppoffring och självförnekelse.

  För att kunna öppna upp för erotik och lust behöver man våga unna sig mera av personlig njutning i största allmänhet. Det här bör man vara medveten om innan.

  När man upptäcker att sexlivet bleknat finns ofta en frustrerad partner som inte är så välvillig och förstående för en partner som plötsligt vill fokusera på egen personlig njutning.

  Det är inte heller lätt att vara den som känt sig avvisad och oönskad, kanske rent av utanför övriga familjen som blivit tight.

  För att lyckas behöver man hitta förståelsen för varandra och hjälps åt att hitta nya sätt för att hitta tillbaka till sin gemensamma intimitet och erotiska stunder tillsammans. Man kan bygga något nytt respektfullt med ett gemensamt mål för hur man vill att framtiden ska se ut.

  Det kan göras genom att byta roller, ansvarsområden på ett prestigelöst sätt. Avlasta och helhjärtat ha omsorg om den andres behov. Det kan vara en utmaning om man själv känt sig obekräftad och bortglömd MEN nödvändigt att vilja satsa för att vända en negativ spiral. Det behöver såklart vara ömsesidigt.

  Orkar man ta i det där lilla extra för att göra sin partner glad och svälja stolthet så har man bidragit på ett kärleksfullt sätt. Om partnern ej uppskattar det så kan man åtminstone vara stolt över sig själv, att man valt att vara kärleksfull.

  För att skapa en relation som mår bra och är utvecklande krävs att båda har möjlighet att må bra. Bra sexliv byggs aldrig utifrån press. Det skapas genom att få din partner att känna sig fantastisk och sedd. Du bör ta reda på vad som skulle locka fram lust hos din partner. Är det att kramas utan sex så bör det vara ok för att partnern ska vilja öppna upp mera för dig längre fram.

  Förekommer press så kan partnern lätt känna dig objektifierad.

  Du vet själv om du gjort ditt yttersta och responsen du får är ett resultat av det. Om det ändå inte känns bra så kan det finnas andra djupare problem som ni behöver prata om tillsammans.

  Lycka till!


  Lämna en kommentar

  Bonusfamiljer innebär glädje och ibland splittring

  I början när man träffas gör man det oftast utan att blanda in sina barn. Kärleken fördjupas och känslan av att äntligen ha hittat hem är oslagbar. Det är en tid att njuta av. Med tiden blir vardagen ett faktum och barnen har kvar samma behov, vanor och förväntningar på sina föräldrar som tidigare.

  Har man levt ett tag som ensam förälder efter separation är det vanligt att vissa också fyllt ut tomrummet av en partner med att leva extra nära sina barn.

  Hur fina och härliga barn man än har på varsitt håll så kan det ändå bli gnissel och slitningar i den vuxna nyfunna relationen när tiden ska fördelas och räcka till för allt. Det kan räcka att exet vill byta veckor vid delad vårdnad eller att barnet/barnen inte längre trivs hos exet eller bara vill bo hos den ena heltid. Då kan möjligheterna till att ses på tu man hand förändras över en dag.

  Saker som kan bli avgörande för hur en bonusfamilj blir att utvecklas och må kan t.ex. vara;

  Vilken ålder och behov barnen har och vilken uppfostran de fått. Skiljer det sig mycket från den andres uppfostran kan det bli jobbigt för både barn och vuxna.

  Om och hur relation och samarbete med sina ex. partners fungerar.

  Om vuxna agerar utifrån dåligt samvete när barnen fått genomgå skilsmässa och splittring av familjen, är det lätt att de då curlar och ger barnen för stor makt i familjen. Vuxna glömmer lätt av att sätta gränser och ta ansvar för tydlighet och även för sina egna behov och önskningar. Vuxna som tar ansvar för att själva må bra blir bra förebilder för att barn kommer att göra detsamma som vuxna.

  Om man förhastar sig och flyttar ihop vilket kan vara lockande och praktiskt, kan innebära att barnen tvingas in i en relation med den nyvunna partnern och hens barn. Det blir inte alltid lyckat. Här finns grogrund för avundsjuka och revirtänkande både mellan barn och vuxna som med näbbar och klor försöker bevaka sin plats i flocken och hos sin förälder och partner.

  Det kan bli problematiskt med vuxna som antingen tänker för mycket eller för lite på vad som är sunt för barnens trygghet.

  Att överbeskydda barnen kan vara näst intill lika illa som att åsidosätta dom känslomässigt efter separation. Överdrivet oroliga vuxna ger oroliga, ängsliga barn.

  Det är extra viktigt med tydlighet, gränser och bekräftelse i bonusfamiljer. Det är framförallt de vuxna som behöver ta ansvar för det. Det är vanligt att vuxna prioriterar sin nya kärlek så att barnen känner sig övergivna. Det omvända är också vanligt, en vuxen som vill vara i en ny relation men som inte helhjärtat ser till att den nya partnern blir respektfullt inbjuden sitt liv med barnen.

  När det blir problem i den vuxna kärleksrelationen:

  När en i parrelationen ”känner sig” bortprioriterad, eller som den som oftast får göra avkall på sitt för att få det att fungera. Då uppstår den skrämmande känslan av ensamhet, ledsenhet, maktlöshet och förtvivlan. Man vet att man skulle framstå som en mer eller mindre dålig person om man bad partnern att prioritera relationen eller ”mig som partner” före sina barn. Det är ofta ganska lite som krävs för att få känna sig betydelsefull, men det kan också vara svårt att be om. Inge vill tjata om att få känna sig betydelsefull och älskad.

  Konsekvenserna av det här kan bli att frustrationen kan bli att riktas gentemot den andres barn istället, något omedvetet som kan skapa dålig energi och laddning.

  Det handlar inte om att man inte tycker om den andres barn, utan om att man blir desperat att få partnerns uppmärksamhet och att få känna sig speciell, prioriterad och fantastisk igen, så som det var när man träffade varandra. Så som man trodde att det skulle bli att vara tillsammans i en relation.

  Skapa förutsättningar för att lyckas!

  Alla behöver få känna sig älskade, respekterade och omhändertagna i en familj, även i en bonusfamilj. Den som inte klarar av att visa omtanke, respekt och ta hänsyn till de andra familjemedlemmarna behöver få lära sig det, vuxna som barn. Det är dock de vuxna som har det yttersta ansvaret att se till att det blir så. Det fungerar inte att göra skillnad på den ena eller den andras barn oavsett om man uppfostrat sina barn olika. Är inte det arbetet gjort tidigare så behöver det göras nu om det ska fungera i längden.

  Barn och ungdomar som blir mötta med tydlighet och trygghet har lättare att vilja försöka förstå andra, en lärdom som de kommer att ha stor nytta av hela livet. Barn är dock barn och vi som vuxna får ta det största ansvaret här, som just vuxna.

  Om man inte klarar av att skapa det så är alternativet att vara särbos, vilket kan vara ett mycket bra alternativ om man har möjlighet. Det finns för- och nackdelar med både sär- och samboskap. Välj det som ni tror skulle innebära mest fördelar för er, så som livet ser ut just nu. Inget är skrivet i sten. Det går att omvärdera längre fram.

  Glöm inte att allt förmodligen startade med en god intention och massor av kärlek. Det är ett ansträngande svårt arbete att lyckas med att få ihop en bonusfamilj där alla ska kunna må bra och trivas. I det här läget fungerar det inte att bara tänka på sin vuxenrelation.

  Skilj på vad som är den vuxna relationens problem och vad som är barnens faktiska behov. Ofta blandas det här ihop och till slut så vet man inte vad som är hönan och vad som är ägget när relationer ej fungerar.

  Så säger statistiken om skilsmässor i ombildade familjer och procent av barn som bor med en styvförälder.

  Statisk från SCB, Statistiska centralbyrån visar att var tionde barnfamilj är en ombildad familj och att skilsmässorna är högre om man lever i en ombildad familj. 3,0 % om man lever i en kärnfamilj och 11,4 % för ombildade familjer. Det säger en hel del om den komplexitet som följer med in i ombildade familjer.

  År 2018 var det 3,0 procent av barnen som bodde med båda sina ursprungliga föräldrar jämfört med 11,4 procent av barnen som bodde med en förälder och en bonusförälder.

  Alla relationer mår bra av daglig omsorg. Är du tillgänglig, lyhörd och engagerad i dina relationer så är förutsättningarna större att lyckas! Jag har inte sagt att det är enkelt, men finns kärleken där så är det värt varje ansträngning. Det behöver naturligtvis finnas från båda håll i den vuxna kärleksrelationen!

  Lycka till!


  Lämna en kommentar

  Förebyggande hjälp för att få kärleken att blomma länge!

  Att bygga kärlek och förtroende innebär att verkligen helhjärtat lyssna till sin partners behov. Otrohetsakuten hjälper dig att positivt uttrycka dina individuella behov som ger din partner möjlighet att faktiskt förstå vad som gör dig trygg. Det är nyckeln till en långsiktig relation.

  Att ställa rätt frågor och visa empati är färdigheter som är det enda som kan öka intimiteten och förbättra känslomässig kontakt i relationen. Använd Appen ”Otrohetsakuten” och processen ”Trygghetssäkra och Förebygg” för att få guidning i att nå fram och förstå din partner.

  Laddas ned på AppStore och Google Play


  Lämna en kommentar

  Våra olikheter skadar relationen!

  Många gånger kan våra olikheter reta gallfeber på varandra! Det fanns en anledning till att ni valde varandra inte sällan just attraktionen till din motsats. Vi behöver lära oss att tycka om och förstå våra olikheter och varför vi har dom.

  Den socialt introverta kan vara mera sexuellt uttrycksfull medan den utåtriktade kan vara mera sexuellt hämmad. Det är inte alltid som man tror eller svart och vitt, därför behöver vi lära känna varandra på ett djupare plan. Det kan vara där den största skatten och skönheten finns.

  Det gör ont att inte nå fram till sin partner!

  Har ni hamnat i en negativ spiral och längtar efter att få hjälp med att hitta tillbaka till en glad och kärleksfull relation så kan ni prova övningarna som finns i appen ”Otrohetsakuten”. Den hjälper er att undvika relationskriser och bygger upp er relation på ett inspirerande sätt.

  Finns att ladda ner på AppStore och Google Play för endast 99 kr/månad.


  Lämna en kommentar

  Hitta styrkan i kaoset efter svek

  När vi personligen hamnar i utmaningar och kriser så påverkar det även personer runt omkring oss, personer som vi har nära relationer till. Barn, föräldrar, vänner och kanske arbetskamrater. Du kan försöka dölja sådant som gör ont men ofta så märks det ändå på något sätt.

  Du kanske inte vill berätta att du blivit bedragen eftersom obehaget av det får dig att skämmas. Ofta tänker vi att anledningen till att vår partner varit otrogen är ett symptom på att det är något fel på mig. Vi kan också vilja skydda personen som svikit för att hen hotat med att det kanske inte går att reparera relationen om andra får veta att hen varit otrogen.

  Kom ihåg att otrohetshandlingen är ett val din partner gjort. Du är densamma och kan i det här läget egentligen bara ”smärtsamt” invänta för att se om din partner verkligen är beredd och väljer att ta ansvar för att göra dig trygg och relationen hel igen. Riktigt smärtsamt kan det vara om din partner egentligen ville vara med någon annan och inte vågat prata med dig för att göra slut och separera.

  När vi går igenom smärtsamma processer behöver vi stöd. Om du isolerar dig och inte tar hjälp av personer i din omgivning, kan det både oroa dina nära och kära samt försvåra ditt eget arbete att ta hand om dig själv. Det är svårt och påverkar din omgivning om du inte mår bra. Du kanske åtminstone borde vara öppen med att du inte känner dig i känslomässig balans.

  Ett bra råd kan vara att be den du pratar med bara lyssna, inte komma med ”goda” råd i en situation när allt är kaos för dig.

  I appen ”Otrohetsakuten” får du och din partner varsam guidning steg för steg i att försöka göra det bästa ni kan utifrån vilka ni är och kan bli tillsammans eller var för sig. Appen laddas ned på AppStore och Google Play Finns även på engelska med namnet ”Infidelity ER”


  Lämna en kommentar

  Sommar & möjlighet till glädje och närhet i relationen!

  Vi mår så bra när vi känner oss nära och trygga med vår partner. Det kan betyda allt för att glädjas må bra. Motsatsen kan vara skrämmande och energidränerande.

  Frihet att känna sig älskad som den man är!

  När vi förlorar nära känslomässig kontakt med vår partner känner vi oss ofta ledsna, oroliga, ensamma och vilsna. Det vi gör då är att kompensera kärlek med andra saker för att hålla oss glada. Dessa kompensationer bidrar ofta till att öka distansen än mer till vår partner.

  Lösningen är att prata sårbart ärligt och tålmodigt. Distans och kylighet i en relation tar tid att vända till värme och närhet. En ansträngning som behöver vara målinriktad.

  När vi känner oss som mest sårade, ledsna, besvikna och ensamma i relationen behöver vi ta hjälp av mod och stark vilja för att landa tillsammans. Stå ut med avvisande och motvillighet som byggts upp hos en partner som gått in i sitt försvar.

  Någon behöver börja. Är det du, så skulle jag vilja uppmana dig till att inte vara rädd. Med en god intention om att vilja nå fram så får du envist jobba dig närmare din partner. Det kan bli räddningen för er.

  Att visa att du enbart kommer i kärlek och tar ditt ansvar för relationen så får din partner till slut ge efter för din vilja att komma nära. Om din partner ändå väljer att vända dig ryggen efter dina envisa försök, då får du till slut lägga över ansvaret på din partner.

  Du behöver säga tydligt vad du vill och samtidigt visa sårbarhet MEN också vara tydlig med att du inte kan göra arbetet själv.

  Responsen du får är resultatet av din egen kommunikation!

  Till din hjälp kan du få tips och råd i appen ”Otrohetsakuten” som inte bara handlar om otrohet utan innehåller processer som hjälper dig/er att utveckla, stärka och förebygga relationskriser.

  De processerna heter i appen:

  ”Trygghetssäkra och Förebygg relationskris” och ”mitt eget ansvar i en relation”

  Välj vilken process ni vill arbeta med.
  Gå steg för steg mot större förståelse!

  Det ska vara kul att utvecklas tillsammans. Appen ger er alla verktyg, råd och övningar för att ni snabbt ska känna en större närhet till varandra och vända den negativa spiralen. Den ger inspiration och motivation till en långsiktig relation.

  Ni arbetar var för sig och svarar på frågor, sedan går ni igenom era svar tillsammans. Det gör inget att ni inte tycker lika, den stora vinsten är börja förstå varandra bättre.

  Arbeta var för sig och gå igenom svaren tillsammans!

  Appen ”Otrohetsakuten” laddas ner på AppStore och Google Play. Kostar 99 kr/månad och är kittlande och spännande att arbeta med. Jag har sett så många exempel på det!

  Lycka till!


  Lämna en kommentar

  Våra relationer prövas av Coronapandemin

  Kärlekens väg är inte alltid jämn och rak!

  Vilken är den största faran med Corona, sett till våra relationer?

  De förändringar som följer i Coronas spår kan i värsta fall skaka om ett förhållande rejält, speciellt om relationen kanske från början är otrygg, ängslig och obalanserad. När vardagsrutiner, försörjning och hela vår existens rubbas, så drabbas givetvis den grundläggande tryggheten som är viktig för oss alla. I relationer kan det bli extra tufft att hantera, om man har olika sätt att reagera eller ta till sig det som händer runt omkring oss.

  Hur påverkar isolering våra relationer?

  Under normala omständigheter har vi i bästa fall åtta vakna timmar som vi spenderar tillsammans som par eller familj på ett vardagsdygn. Den tiden är dessutom ofta inrutad av saker som vi vill och behöver hinna med som t.ex. matlagning och läxläsning etc. Corona förändrar alla dessa normala omständigheter. När vi är låsta vid hemmet tillsammans finns plötsligt inget utrymme för egen tid och återhämtning, och då kan tålamodet ta slut. Det kan vara svårt att balansera humöret när en hel familj ska existera tillsammans i dagar eller veckor. Irritation och frustration kommer förr eller senare i mindre eller större skala. Konsten är att behålla lugnet och försöka hitta tid för sig själv.

  Hur påverkar oro våra relationer?

  Ovisshet skapar alltid oro och i det här fallet finns mycket att oroa sig för: Sjukdom, död, ekonomi, försörjning, barns situation, besvikelser av uteblivna semestrar m.m. Normalt sett hjälps man åt att få ihop livspusslet och när en är orolig kan den andra stötta, men just nu delar man samma oro vilket gör det svårare att hålla balansen. I varje relation måste man nu vara beredd att både prata och lyssna mer än vanligt, tror jag.

  Min trygga relation kan vara min räddning i kristider!

  Relationen är det som är gratis och finns kvar när annat förändras eller tas bort. När mycket förändras och svajar i ens tillvaro brukar det vara skönt att ha en trygg stabil och kärleksfull relation att komma hem till.

  Var rädd om varandra och gör ansträngningen att ta hand om relationen varje dag. Man kan välja att vara respektfull, omtänksam och kärleksfull. I dagar som dessa blir det tydligt om man kan få återhämtning, glädje, kärlek och tröst av sin käraste. Vad vi kommer hem till är resultatet av vår investering ❤️

  #kärlek #corona #rädsla #tröst #relationskris #trygg #kärleksfull #otrohetsakuten #otrohet #förändting #ovisshet #isolering #tillit #svek #respektfull #otrygg #ängslig #försörjning #familj #gräl #hittatillbaka #relationskonsulten


  Lämna en kommentar

  Min trygga relation är min räddning i kristider!

  Relationen är det som är gratis och finns kvar när annat förändras eller tas bort. När mycket förändras och svajar i ens tillvaro brukar det vara skönt att ha en trygg stabil och kärleksfull relation att komma hem till.

  Var rädd om varandra och gör ansträngningen att ta hand om relationen varje dag. Man kan välja att vara respektfull, omtänksam och kärleksfull. I dagar som dessa blir det tydligt om man kan få återhämtning, glädje, kärlek och tröst av sin käraste. Vad vi kommer hem till är resultatet av vår investering ❤️

  Respekt – Omtanke – Kärleksfullhet – Varje Dag

  #relation #trygghet #kärleksrelation #glädje #gratis #taansvar #hittatillbaka #livskris #relationskris #parterapi #otrohetsakut #relationskonsulten #otrohet #lögner #svek #reparerarelationen


  Lämna en kommentar

  Råd till dig som väljer att vara otrogen

  • Ta reda på varför du väljer att vara otrogen mot din partner. Är du missnöjd med din relation, ren kåthet och ett otillfredsställande sexliv, eller har du ett stort bekräftelsebehov eller annat?

  • Ta reda på om du tror på din relation eller inte.

  •Om du inte tror på din relation, ta reda på varför du inte tror på och inte vill vara kvar. Avsluta i så fall relationen för att undvika att andra personer får betala ett högt pris på grund av din otrohet.

  • Tror du på din relation och ändå väljer att vara otrogen, vad kan du då själv göra för att ta ditt ansvar för relationen? Det är en kortsiktig, respektlös och förödande lösning att vara otrogen. Det är mänskligt att begå misstag men inte ok att låta någon annan få betala priset för din oförmåga.

  Reflektera också över vem du vill vara, hur du vill känna dig och hur du vill uppfattas. Det finns alltid en förklaring bakom allt beteende. Vilka rädslor ligger bakom din otrohet? Är du rädd för att prata med din partner, har du svårt för att uttrycka dina behov, är du rädd för att bli ensam eller är du rädd för att bli dömd om det kommer fram att du varit otrogen?

  Om du vet att du bryter det kontrakt som du har med din partner gällande otrohet så är det bättre att vara ärlig med det och försöka prata om det som inte fungerar i relationen och ta ansvar för det. Antingen investerar ni i relationen och gör vad som krävs, eller gå åt varsitt håll. En relation kräver daglig omsorg för att den ska må bra. Det går att bygga upp en relation igen men den behöver byggas på ärlighet, trygghet och tillit. Det är lättare att bygga upp en relation utifrån en ärlig och smärtsam sanning än på oärliga grunder.

  Vi har olika sätt att överleva på. Om vi förlorar riktningen i livet, ser vi oss om och söker lösningar på olika sätt.

  Frågan är alltså;

  Tror du på din relation och är rädd om den, ta ansvar och investera i relationen, var ärlig och avsluta din affär! Nu återstår ett tufft arbete att få tillbaka tillit och förtroende från din partner.

  Tror du inte på din relation och inte vill ge den en ärlig chans, ta ansvar för att avsluta den för att inte slösa bort din partners värdefulla liv.

  Lycka till!

  #otrogen #ansvar #investeraikärleken #relation #tropårelationen #omsorg #trygghetochtillit #respektlös #sexliv #rädsla #sanning #lögner #svek #ärlighet #taansvar


  Lämna en kommentar

  Förälska sig i en person som är upptagen och otrogen

  Många relationer inleds samtidigt som en eller båda parter samtidigt är otrogna mot ovetande nuvarande partners.

  Väljer du att gå in i en relation med en person som agerar så, då får du vara beredd på att det även skulle kunna hända dig.

  Det kan naturligtvis hända att man blir blixtförälskad då man möter ”den stora kärleken” trots att man är upptagen. En engångsföreteelse som kan vara svår att vilja tacka nej till. Det är inte brottsligt att få känslor för någon annan.

  Reagerar du på att personen i fråga inleder en relation även med dig och samtidigt ljuger för sin partner i veckor och kanske månader så bör du reagera och ifrågasätta personens beteende i den här situationen. Om du accepterar och spelar med, är risken påtaglig att du kan vara den som drabbas nästa gång då du visat att beteendet är ok.

  Förälskelsen är ofta blind till en början. Det kan ta tid att lära känna och bli trygg med en ny partner. Frågan är om man kan bli helt trygg med en person som har agerat oärligt lite för länge mot sin partner.

  Att gå in i en relation med en person som valt att vara otrogen behöver inte vara dumt. Du som väljer det kan bidra till att minska risken att det ska återupprepas. Våga ställ krav på att personen ska jobba på att utvecklas i sin oförmåga att kommunicera ärligt och ta ansvar för situationen på ett respektfullt sätt.

  Det handlar inte om att döma en annan person, det handlar om att ta ansvar för att ge sig själv möjlighet att långsiktigt kunna må bra och vara trygg i sin nya relation.

  Det ni kan utveckla tillsammans är förmågan att:

  • Våga vara sårbar och prata om känslor

  • Prata om ev. rädslor t.ex. konflikträdsla

  • Prata om förväntningar på varandra och relationen

  • Ta ansvar för att uttrycka egna behov

  • Förstå varandras olikheter

  • Visa varandra omtanke och respekt

  • Ta ansvar för beteenden som kan skapa problem, t.ex. ilska, lögner, medberoende

  Att våga ställa krav och vara obekväm samtidigt som man uttrycker sin kärlek brukar sällan skrämma bort en person. Det blir ofta mera attraktivt och inspirerar till mod i relationen.

  Gör aktiva medvetna val! Lycka till!

  #otrohet #lögner #respekt #konflikträdsla #sårbar #ickedömande #trygg #krav #kommunikation #relationskris #svek #risk #hittatillbaka #otrohetsakuten #relationskonsulten #kärleken #räddatelationen #ansvar #bedragare #acceptans #tillit