relationskonsulten

Utveckla dina relationer och öka din livskvalitet!


Lämna en kommentar

Går att reparera otrohet

Många människor söker kärlek, förälskelse eller trygghet. Problemen uppstår när man inte tar tag i det som skaver med varandra. Många par har också klarat sig igenom otrohetsaffärer, jag har erfarit många solskenshistorier. Men då gäller det att ta tjuren vid hornen och erkänna att något i förhållandet har gått fel.

 • Att bli bedragen lämnar ett stort sår i en människa. Men någonting som man skadat tillsammans kan man också laga tillsammans om man vill tillräckligt mycket, det kommer att behövas stark vilja!
 • Att prata om det betyder däremot inte att man ska gå igenom varenda detalj av otroheten. Det kan ha motsatt effekt att berätta detaljerat om var, när och hur det hela hände. Huvudsaken är att paret diskuterar vad som hänt och, om de vill fortsätta, på vilket sätt de ska föra relationen framåt. Viktigt är dock att den som bedragit erbjuder transparens för detaljer om den svikne känner att den inte kommer vidare utan att veta, vi är olika.

  Men inte ens det hjälper alltid. Du/ni måste bestämma på förhand om du/ni vill bygga upp förhållandet igen eller inte för att lyckad.

  Till den som misstänker otrohet i sin relation är tydlighet och öppenhet det bästa och att ärlighet är det som kan läka både misstanke och eventuell otrohet

  Ta upp det direkt med din partner. Säg: – Det kan hända att jag har fel och bara är svartsjuk av rädsla att förlora dig, men jag är rädd att du bedrar mig.

  Annonser


  Lämna en kommentar

  Lögnerna är värre än otroheten

  De flesta som blivit svikna och kränkta av en partner som sökt uppmärksamhet och bekräftelse på annat håll kan komma över själva otroheten lättare än de lögner som läggs fram.

  En bedragare har sällan som avsikt att lämna sin partner. De tror att de kan komma undan med skicklig planering, smygande och lögner. När hen sedan blir påkommen, delvis eller helt så är det lätt att trassla in sig. En sviken person utvecklar snabbt en skicklighet i att bli detektiv. Man ska inte underskatta en misstänksam partner.

  Skulle den svikne få veta hela sanningen så är det lättare att börja bearbeta och förlåta. Upptäcker denne däremot lögn efter lögn så blir förvirringen och otryggheten total. Lögner väcker en skrämmande känsla av en ”främling” i sin partner medan sanning och uppriktig ånger helar och hjälper till trygghet och läkning över tid.

  Att tro att man skyddar sin partner genom att inte säga hela sanningen, är den enkla fega vägen som gör att processen blir än mer smärtsam och risken för separation ökar.

  Förtrollningen är bruten och personen som man älskade känns mera som en främling.


  Lämna en kommentar

  Värsta fienden vid reparation av otrohet.

  Oväntat nog så vågar jag säga av erfarenhet att den största faran för reparationsarbetet är bedragaren själv. Man skulle kunna tro att det är svårast för den som blivit bedragen att klara att förlåta och vilja/våga tro på tillit till sin partner igen. Det jag upplever i mitt dagliga arbete är att det är bedragarens oförmåga att göra de uppoffringar som krävs som är det som bidrar till att läkeprocessen tar extra lång tid eller kraschar helt.

  Den som blivit bedragen hamnar i att känna sig bortvald, ratad, ensam, utsatt och får en kraftigt minskad självkänsla. I grund och botten längtar ofta hen efter att se tydliga tecken på att vara den som är värd att kämpa för. Det kan komma motstridiga signaler från den bedragne som är sårad som fäktar, slåss och säger elaka saker, allt för att få en reaktion och se uppriktig ånger och empati.

  Vad hen oftast längtar efter egentligen är en beslutsam partner som är beredd att stå kvar, ta emot alla smällar för att sedan ta hand om den bedragne med en tålmodig omtanke, värme och kärlek.

  I övervägande fall när par väljer att separera efter otrohet är det bedragaren som ger upp kampen då de inte orkar under tid att mötas av besvikelse och misstroende. Hen känner sig ofta skamsen, dålig, ansvarslös och omdömeslös. I ett sådant läge kan det vara mera lockande att fly undan än att härda ut och ta sig vidare till en ny utvecklad version av relationen.

  Den bedragare som är beredd att över tid ge det lilla extra av omtanke, klara att stå kvar stark och svälja tills partnern har fått ut sin ilska, ledsenhet och besvikelse kommer att få lön för mödan. När den bedragne vågar tro på att partnern verkligen är beredd att ta sitt ansvar finns goda förutsättningar att tillsammans gå vidare till en utvecklad, tryggare glädjefylld relation.

  Man ska inte blunda för de fördelar som faktiskt kan komma med en utredd, läkt otrohet.


  Lämna en kommentar

  Råd till den som varit otrogen som vill återfå sin partners förtroende och tillit

  Var helt transparent och öppen med allt. Ge din partner alla inloggningsuppgifter hen ber om. Det brukar vara en kort, övergående period som det kan vara nödvändigt, men det är viktigt att man visar att man är beredd att vara öppen och ärlig med allt.

  Svara ärligt på allt vad din partner frågar om och ge hen den information hen vill ha och behöver lite mera än vad som känns bekvämt för dig. Försöker du undanhålla, förmildra det som skett så kommer din partner förmodligen att känna det. Din partner känner dig och kan jämföra med hur du brukar prata.

  Stå ut med ältande. Du måste kunna stå ut med en viss grad av ältande. Din partner lider och har fått en ny skrämmande verklighetsbild. Du behöver då ge hen tid att bearbeta och älta det. Det handlar också om att visa att man är beredd att stå ut och ta ansvar för det, för den andras skull. Signalera att man är beredd att satsa på att relationen ska bli bra igen. Det fungerar inte att säga gjort är gjort och bara vilja gå vidare och lägga locket på.

  Bryt all kontakt med din otrohetspartner. Du ska inte ha någon kontakt med den du har varit otrogen med. Det spelar ingen roll hur bra den personen är, och om den har behov av att prata. Du behöver klippa alla band. Om den personen söker kontakt är det viktigt att berätta det för din partner. Har du till exempel fått ett sms visa det direkt och även svaret du skickar.  

  Om du är mera ärlig än vad som känns bekvämt så är sannolikheten större att din partner blir tryggare även om det gör ont. I det här läget är inget speciellt bekvämt för dig, det gäller att ta konsekvenser av ditt handlande och fundera på vad som betyder mest för dig. Man kan inte få allt man önskar sig, vi behöver göra aktiva val, både för oss själva och för att respektera andra personer.

  Det är mänskligt med felsteg även om det inte blir/är bra.

  #felsteg #taansvar #svikit #otrohet #bedragit #lockelse #oansvarig #reparera #akivtval #sårat #infidelity #kommunikation #ärlighet #transparens #otrohetsakuten #tahjälp #relationskonsulten #kärleksrelation #tillit #inteduga #lögner


  Lämna en kommentar

  Råd till dig som blivit bedragen som överväger att ge din partner en andra chans

  Fråga bara om sådant du vill veta. Fråga bara om sådant du faktiskt vill veta och är beredd att höra. Ingen vill nog egentligen ha detaljer om sex, det hjälper inte. Däremot kan det kanske vara skönt att veta när det hände, hur många gånger och var.

  Det är inte ditt fel! Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att din partner är otrogen. Det är den som har varit otrogen som har gjort fel oavsett hur er relation ser ut. Du är fortfarande densamma. Själva otrohetshandlingen kan bara din svikande partner ta ansvar för. Att utveckla en relation som var dålig innan fån ni båda arbeta med så småningom om när du kommit på fötter och är tryggare igen.

  Ta hjälp. Se till att ta stöd och hjälp av personer som står dig nära. Var heller inte rädd att söka professionell hjälp med eller utan din partner.

  Det är ofta värt att försöka förlåta, ge personen och förhållandet en ny chans. I vissa fall kan en relation även stärkas av en svår och prövande upplevelse om båda parterna kan prata om det, kompromissa och engagera sig.

  Se till att vara i din sorg så länge du behöver. Ställ de frågor du behöver ställa och ta chansen att höja dina sanna krav på hur du önskar ha din relation i framtiden. Var inte rädd för att ställa krav på att få hjälp att bli hel och trygg igen. #otrohet #sviken #läka #repareraotrohet #otrohetsakuten #relationskonsulten #bedragen #bortvald #otrohetshandling #kärleksrelation #tillit #inteduga #lögner#trygghet #värdighet #styrka

   


  Lämna en kommentar

  Förebygg otrohet och motverka distans i relationen

  En trygg nära relation kräver daglig omsorg och respekt. Det är du själv som har valt din partner och du borde fundera över hur du vill att din partner ska trivas och må bra med dig. Om ni inte lyckas behandla varandra kärleksfullt, ta reda på vad som gått snett.

  Kommunikation och mod att vara sårbar, våga ta känslomässiga risker och visa tillit, får kärleken att växa. Om detta inte finns i relationen så är det något att sträva efter.

  En vanlig orsak till otrohet är en känslomässig distans i relationen. Man har blivit två ensamma personer i en relation. Om man bryter det unika samförståndet som ofta finns i en relation så är det en otrohet och då kan det vara svårt att lita på sin partner igen och det känslomässiga avståndet blir lätt ännu större.

  Håll otroheten borta genom att trygghetsförsäkra relationen med daglig kärleksfull kommunikation.

 • Det finns egentligen ingen anledning att någonsin uppträda otrevligt eller respektlöst mot sin partner. Det gånger det finns anledning så bör du be om förlåtelse och förklara varför du agerade så och ta ansvar för dina egna behov som inte blivit tillfredsställda. Din partner behöver få veta vad du behöver och känner för att kunna hjälpa dig att bli trygg och känna dig glad. 
 • #otrohet#trygghetsförsäkra#distans #kärlek #infidelity #relation #otrohetsakuten #kärleksrelation #tillit #inteduga #lögner #relationskonsulten #parterapi #relationshjälp #bedragen #sårad #sviken #trygghet #reparera #förebyggaotrohet https://www.instagram.com/p/BzSQAinoa2t/?utm_source=ig_web_copy_link

 • Lämna en kommentar

  När vi lyckas locka fram det bästa hos varandra

  ”-Vi kompletterar varandra med våra olikheter” eller ”-Vi är så lika, tänker lika och har gemensamma intressen” har vi nog alla hört sägas någon gång.

  De flesta vill känna och hjälpa till att skapa en ”bra” kärleksfull relation, ELLER intala oss själva och vår partner eller omgivning att vi har det.

  Att vara lika eller olika är inte tillräckligt när vi hamnar i svåra situationer. Det fungerar kanske så länge vi är i förälskelse-fasen. Vi kommer inte ifrån att göra jobbet med att lära känna varandra på djupet och hitta viljan att förstå hur vår partner fungerar även i svåra stunder för att trygghetsförsäkra vår relation.

  Mitt syfte är inte att måla upp en problembild utan att inspirera till att förebygga för en långsiktig, glädjefylld, trygg relation.

  Har var och en gjort jobbet med att ta reda på VEM jag vill vara, HUR jag vill känna mig och HUR jag vill uppfattas och jobbar och lever efter det, då ökar förutsättningen att också kunna plocka fram det bästa hos vår partner. Ofta blir responsen att vi möts av samma respekt och omtanke, en partner som också vill locka fram det bästa i oss.

  Det här är ett medvetet målinriktat arbete som kommer att upplevas som ansvarsfullt, attraktivt och respektfullt. Motsatsen är omedvetet reaktivt beteende. Det skapar onödiga bråk, otrygghet, ledsenhet, missförstånd och kan bli svårt och ta tid att reparera.

  Det du är medveten om kan du styra, det du är omedveten om styr dig!

  Jag har sett många exempel på när par plockar fram det sämsta hos varandra, samt par som lockar fram det bästa hos varandra och får varandra att le, utvecklas och må bra tillsammans.

  Att skapa och upprätthålla en glädjefylld, trygg relation är ett ansvarsfullt arbete vi behöver göra varje dag!